Hajnettet.dk - Få hjælp mod annoncehajer

Velkommen til Hajnettet.dk

Hajnettet.dk er et af SMVdanmarks tiltag for at bekæmpe annoncehajer. 

 

Små- og mellemstore virksomheder har i mange år været et yndet mål for annoncehajer, hvis aggressive salgsmetoder har store menneskelige og økonomiske omkostninger. Annoncehajer kan kendes på deres aggressive salgsmetoder og på, at de med systematisk vildledning forsøger at få virksomheder til at indgå en aftale og til at betale for ydelser, som enten ikke aftalt eller ikke er pengene værd - oftest er ydelserne helt værdiløse. 

 

Grunden til, at det blev SMVdanmark (dengang Håndværksrådet), der tog kampen mod annoncehajer op er, at mange af disse mindre ervervsdrivende kontaktede Håndværksrådet for råd om, hvad de skulle gøre. På grund af det overvældende antal henvendelser besluttede Håndværksrådet at iværksætte en kampagne for at bekæmpe annoncehajerne. Det var således Håndværksrådet, der stod bag de politianmeldelser, der førte til lange domme for bedrageri mod de største annoncehajer og deres ledende sælgere. Politianmeldelserne og straffesagerne blev blandt andet til på baggrund af Håndværksrådets systematiske indsamling af oplysninger om annoncehajernes fremgangsmåder og deres ofre. Oplysninger som Håndværksrådet fik gennem tusindvis af rådgivningssamtaler med virksomheder, der havde kontaktet Håndværksrådets hotline mod annoncehajer.

 

På grund af Håndværksrådets store indsats mod annoncehajer er annoncehajernes færden reduceret ganske betragteligt.

 

 

 

Berygtede annoncehajer får nye hårde domme

De tre berygtede annoncehajer, Christian Johansen, Bruno Pagliuca og David Juul Gallorini, har tilstået bedrageri for 5,2 mio. kr. og fik 12. juni 2013 mellem 1 år og 3 måneder og 1 år og 6 måneders fængsel. Bedrageriet fandt sted mellem 2009 og 2011 i selskaberne Real Holding SMBA, VVAS Holding ApS og Lokalbøgerne ApS/Fagbogen Danmark SMBA.


”Dommene viser, at selvom problemet med annoncehajer ikke så stort i øjeblikket, så bliver fortidens synder ikke glemt, og de ansvarlige bliver stillet til regnskab”, siger chefkonsulent, cand. jur. Jeppe Rosenmejer. Landsretten skærper straffen til annoncehajer


Læs SMVdanmarks pressemeddelelse i anledning af dommen


Supersælgere idømt fængsel i annoncehajretssag

Østre Landsret afsagde d. 26. april 2012 dom i sagen mod de berygtede annoncehajer, Lasse Schou, Christian Johansen og deres 3 supersælgere, Bruno Pagliuca, David Juul Gallorini og Lasse Bro. 
 

Annoncehajerne havde anket byrettens dom fra marts 2011, hvor de alle blev idømt ubetinget fængsel. Det viste sig dog at være en dårlig ide, da Østre Landsret skærpede straffen for dem alle sammen, så de fik fra 1 år og op til 2 år og 3 måneders fængsel. Derudover skal de betale erstatning til mange af ofrene.


Sagen blev til på baggrund af en anmeldelse som SMVdanmark indgav til politiet og dommen glæder SMVdanmark, der i mange år har været frontkæmper mod annoncehajer.

Læs SMVdanmarks pressemeddelelse i anledning af dommen.