Udenlandske annoncehajer
Udenlandske annoncehajer

Udenlandske annoncehajer

Nova Channel
Der er faldet dom over Nova Channel. Læs mere her
 
Har I fået underskrevet en formular fra Nova Channel?
Nova Channel sender uopfordrede salgsbreve ud i masseforsendelser til danske erhvervsdrivende. Brevene ligner formularer, hvor modtagers virksomhedsoplysninger allerede er listet på. Dog indeholder brevene ofte fejl i adressen eller virksomhedens navn, så modtageren foran ledes til at rette i oplysningerne og sende retur til Nova Channel.

Formularen er endvidere udformet således, at forhastede læsere tror, at hele servicen er gratis.
Det er den dog ikke. Ved at underskrive og returnere formularen, indgår den erhvervsdrivende en kontrakt med en bindingsperiode på 3 år og med et årligt registreringsgebyr på € 958, godt 21.000 danske kroner i alt. Aftalevilkårene er endvidere knudret formuleret og skjult i en masse tekst nederst på formularen.
 
Hvad skal vi gøre?
Personer, der bor uden for Schweiz, der har indgået en aftale med Nova Channel og kræves at betale de godt 21.000 kr. for et fupnummer, kan gøre følgende;  
 
1. Man skal kontakte Nova Channel og reklamere overfor dem, at man mener at aftalen er indgået under falske forudsætninger og at man derfor ikke er bundet af aftalen.
SMVdanmark har kontaktet SECO (Det Schweiziske Statssekretariatet for Økonomiske Anliggender) og fået oplyst, at schweizisk lovgivning indeholder en artikel, som beskytter den erhvervsdrivende fra at være bundet af aftalen, hvis den erhvervsdrivende opdager, at aftalen er indgået under falske forudsætninger og ved vildledning. Den erhvervsdrivende skal kontakte Nova Channel inden 1 år fra indgåelse af aftalen og meddele Nova Channel, at de ikke er bundet af aftalen jf. Art. 23 of the Swiss Code of Obligations og at aftalen hermed annulleres.
 
SMVdanmark har udfærdiget et standardbrev, som anfægter aftalens gyldighed. I er velkomne til at benytte brevet eller blot lade jer inspirere af det. I kan finde brevet under standardafslag, brev nr. 8. Brevet er skrevet specifikt til Nova Channel, men kan også benyttes på andre annoncehajer med hjemsted i Schweiz.
  
2. Når I har kontaktet Nova Channel og det viser sig, at reklamationen ikke tages seriøst af Nova Channel og I fortsat chikaneres af deres henvendelser, kan I indgive en klage til SECO (Statssekretariatet for Økonomiske Anliggender).
 
Hvis flere personer er berørt af den samme annoncehaj, kan I samle klagerne og sende til SECO. SECO har mulighed for, at indgive en anmeldelse på vegne af jer, med henblik på at køre en civil- eller strafferetlig sag mod Nova Channel. SECO er dog ikke i stand til at inddrive penge, som allerede er blevet indbetalt til Nova Channel.
   
Hvem skal jeg kontakte?
I kan altid kontakte SMVdanmarks hotline mod annoncehajer og få gratis råd om, hvordan I skal forholde jer til den indgåede aftale. Dernæst har I også mulighed for at kontakte Det Schweiziske statssekretariat, Statssekretariatet for Økonomiske Anliggender (SECO), som beskæftiger sig med spørgsmål vedr. de schweiziske annoncehajer. I kan kontakte dem på e-mail:
fair-business@seco.admin.ch og så vil de svare jer hurtigst muligt.
 
SECO:
Federal Department of Economic Affairs (FDEA)
Statssekretariatet for Økonomiske Anliggender (SECO)
Effingerstrasse 1 3003 Bern
 
Politiet i Schweiz
Stadtpolizei
Hirschengraben 17A
CH-6002 Lucerne
Switzerland
Phone +41 41 248 81 17
  
Bemærk venligst, at det kun er den kompetente domstol, der er i stand til at bedømme om der er tilstrækkelige beviser for, at der foreligger en ugyldig aftale. 
 


Udenlandske annoncehajer