Standardafslag til annoncehajer
Standardafslag

Standardafslag

Forslag til formulering af afslag til annoncehajen

Det anbefales at I altid skriftligt afviser betaling og/eller skriftligt afviser aftaler med en annoncehaj. 

Vedlæg gerne kopi af faktura fra sælger med brevet.

Nedenfor finder I standardbreve, som I kan benytte, hvis I er blevet kontaktet af en annoncehaj.

Kopiér formuleringerne direkte fra siden eller download brevene i word format ved at klikke på brevets navn.

Oversigt over breve:

Brev 1 - Annonce ikke bestilt og ikke betalt

Brev 2 – Ved modtaget rykker

Brev 3 - Annonce ikke bestilt, men faktura betalt

Brev 4 - Annonce bestilt pga. annoncehajs vildledning. Faktura ikke betalt

Brev 5 - Annonce bestilt pga. annoncehajs vildledning. Faktura betalt

Brev 6 – Forbrugere

Brev 7 – Til udenlandske annoncehajer

Brev 8 – Til annoncehajer fra Schweiz
Brev 9 – Til udenlandsk inkassobureau
Brev 10 – Vare modtaget men ikke bestilt Brev 1

STANDARDBREVE – INDSIGELSER
I. Annonce/registrering ikke bestilt
A. Ordrebekræftelse/faktura modtaget – ikke betalt

Firmanavn
Adresse
Postnr. By
Att.: Dato

Vedr.: Faktura for annonce/registrering i …
Vi har modtaget en faktura fra Deres firma på en annonce/registrering i … .
Vi har ikke bestilt den pågældende annonce og har af samme grund ikke i sinde at betale den fremsendte faktura.
Vi imødeser en kreditnota på kr. … til udligning af faktura nr. … .
Såfremt De mener, at der er indgået en aftale, opfordrer vi Dem til at fremsende dokumentation for Deres krav.

HilsenBrev 2. (Kan benyttes efter modtagelse af en eventuel rykker)

STANDARDBREVE – INDSIGELSER
I. Annonce/registrering ikke bestilt
A. Ordrebekræftelse/faktura modtaget – ikke betalt

Firmanavn
Adresse
Postnr. By
Att.: Dato

Vi har modtaget en rykker vedrørende faktura nr. … . Vi har tidligere ved brev af [dato] meddelt, at vi ikke har i sinde at betale denne faktura, idet vi ikke har bestilt den omhandlede ydelse. De har heller ikke dokumenteret, at der er indgået en aftale med vores virksomhed.
Såfremt De ikke straks fremsender en kreditnotat, eller hvis De i øvrigt kontakter os yderligere vedrørende denne faktura, vil vi overgive sagen til vores brancheorganisation eller politiet.

HilsenBrev 3

STANDARDBREVE – INDSIGELSER
I. Annonce/registrering ikke bestilt
B. Faktura betalt

Firmanavn
Adresse
Postnr. By
Att.: Dato

Vi har med beklagelse konstateret, at Deres ovennævnte faktura ved en fejltagelse er blevet betalt til trods for, at vi ikke har bestilt nogen annonce eller registrering hos Deres firma.
[Beskriv forløbet, herunder hvorfor regningen er blevet betalt.]
Vi må på denne baggrund forlange straks at få tilbagebetalt kr. …, som vi ved en fejltagelse har indbetalt til Dem.
Såfremt beløbet ikke tilbagebetales straks, vil sagen blive overdraget til advokat til inddrivelse af beløbet og sagen vil blive anmeldt til politiet. I denne anledning vil vi henlede jeres opmærksomhed på, at lignende annoncehajaktiviteter har ført til en dom på 2 ½ års fængsel, en fradømmelse af retten til at beskæftige sig med annoncevirksomhed og et ikke ubetydeligt erstatningskrav.
Hvis De mener, at der er indgået aftale om betaling af beløbet, opfordres De til at dokumentere dette.

HilsenBrev 4

STANDARDBREVE – INDSIGELSER
II. Annonce bestilt på grund af annoncehajs vildledning
A. Ordrebekræftelse/faktura modtaget, men ikke betalt

Firmanavn
Adresse
Postnr. By
Att.: Dato

Vi har modtaget faktura nr. … på annonce/registrering i … . Vi har efter aftalens indgåelse konstateret, at De groft har vildledt os ved … . Da aftalen er indgået på grund af denne vildledning og under falske forudsætninger, er vi ikke bundet af aftalen, som hermed annulleres.
Hvis vi på ny hører fra Dem, vil sagen blive overgivet vores brancheorganisation eller politiet. I denne anledning vil vi henlede jeres opmærksomhed på, at lignende annoncehajaktiviteter har ført til en dom på 2 ½ års fængsel, en fradømmelse af retten til at beskæftige sig med annoncevirksomhed og et ikke ubetydeligt erstatningskrav.

HilsenBrev 5

STANDARDBREVE – INDSIGELSER
II. Annonce/registrering bestilt på grund af annoncehajs vildledning
B. Faktura modtaget og betalt


Firmanavn
Adresse
Postnr. By
Att.: Dato

Vi har modtaget faktura nr. … på annonce/registrering i … . Vi har efter aftalens indgåelse konstateret, at De groft har vildledt os ved … . Da aftalen er indgået på grund af denne vildledning og under falske forudsætninger, er vi ikke bundet af aftalen, som hermed annulleres. Vi må forlange straks at få tilbagebetalt kr. …, som vi under falske forudsætninger har indbetalt til Dem.
Såfremt vi ikke straks får tilbagebetalt det beløb, vi er blevet besveget for, vil sagen blive overgivet til vores brancheorganisation og politiet. I denne anledning vil vi henlede jeres opmærksomhed på, at lignende annoncehajaktiviteter har ført til en dom på 2 ½ års fængsel, en fradømmelse af retten til at beskæftige sig med annoncevirksomhed og et ikke ubetydeligt erstatningskrav.
Vi imødeser jeres tilbagebetaling inden 10 dage fra dags dato.

HilsenBrev 6

STANDARDBREVE – INDSIGELSER FOR FORBRUGERE
I. Annonce/registrering ikke bestilt
A. Ordrebekræftelse/faktura modtaget – ikke betalt


Firmanavn
Adresse
Postnr. By
Att.: Dato

Vedr.: Faktura for annonce/registrering i …
Vi har modtaget en faktura fra Deres firma på en annonce/registrering i … .
Vi har ikke bestilt den pågældende annonce og har af samme grund ikke i sinde at betale den fremsendte faktura.
Endvidere skal jeg gøre jer opmærksom på, at De har kontaktet en forbruger, hvorfor det ikke er lovligt at tage telefonisk kontakt med henblik på indgåelse af den omhandlede aftale jfr. Forbrugeraftalelovens § 7 jfr. § 6. Også af denne grund er aftalen ugyldig og skal hermed annulleres.
Vi skal gøre opmærksom på, at De har bevisbyrden for, at De ikke har taget kontakt til en forbruger.

HilsenBrev 7

Annoncehajens navn
Adresse
Dato

We have received invoice no..... regarding advertising and registration with XXX.
However after confirmation of the agreement it appears you have been extremely casual as to the facts of the agreement. The agreement has been affected by gross misinformation and false preconditions. As a result we no longer acknowledge the agreement as legitimate and as of today we consider the agreement cancelled.
The European Commission has legislated against your methods in directive 84450/EØF as changed at directive 97/55/EF.
Should you decide to contact us again, the matter will be referred to our legal department or if necessary the police.

Kind Regards


Brev 8 - Til annoncehajer med hjemsted i Schweiz

STANDARDBREVE – INDSIGELSER
Annonce/registrering bestilt på grund af annoncehajs vildledning
– specifikt til annoncehajer fra Schweiz.
Brevet er skrevet specifikt til Nova Channel, men kan også benyttes på
andre annoncehajer med hjemsted i Schweiz.


NovaChannel AG
P.O. Box 3870
Landenbergstrasse 36
6002 Lucerne
Switzerland
Att. Robert Mason


 
We have received invoice no XXXX regarding advertising and registration with Nova Channel AG.
 
However after signing the agreement we have discovered that we have been deceived into concluding the contract by way of gross misinformation and false preconditions. The contract is therefore considered void according to Art. 23 of the Swiss Code of Obligations. The consequence being that there are no outstanding obligations of any kind. As a result we do no longer acknowledge the agreement as legitimate and as of today we consider the agreement to be cancelled.
 
Should you contact us again, the matter will be referred to SECO, The Swiss Confederation, represented by the State Secretariat for Economic Affairs, Legal Affairs, Effingerstrasse 1, 3003 Berne, Switzerland, the police in Switzerland and the authorities in Denmark.
 
Regards
 
Jeres firma navn
Adresse


Brev 9 – Til udenlandsk inkassobureau 


Inkassobureau
Adresse
Land
Att.


Date

 

Regarding: Debt collection letter

To Whom it May Concern:

We have received a debt collection letter from you regarding a debt owed to X.  We do not acknowledge this debt and therefore consider the matter closed.

Please do not contact us again regarding this debt.  If we receive any further contact from you, it will be referred directly to our legal department or, if necessary, to the police.


Sincerely,Brev 10 – Vare modtaget men ikke bestilt  

STANDARDBREVE – INDSIGELSER
I. Vare ikke bestilt
A. Ordrebekræftelse/faktura modtaget – ikke betalt

 

Firmanavn
Adresse
Postnr. By
Att.: Dato
 

Vedr.: Modtagelse af … (angiv varen)
Vi har modtaget …. antal (varen) samt en faktura fra Deres firma.
Vi har ikke bestilt den pågældende vare og har af samme grund ikke i sinde at betale den fremsendte faktura.
Vi imødeser en kreditnota på kr. … til udligning af faktura nr. … .
 

Såfremt De mener, at der er indgået en aftale, opfordrer vi Dem til at fremsende dokumentation for Deres krav straks og uden ophold.
Modtager vi ikke gyldig dokumentation for indgåelse af aftalen vedr. køb af … (varen) inden 7 dage, kan I afhente varen inden en måned fra dags dato på adresse: …. Er varen ikke afhentet inden fristens udløb, vil varen blive destrueret.
 

Hilsen
 Standardafslag