Printerpatroner
Printerpatroner

Printerpatroner

Printerpatroner og des lignende der sendes til erhvervsdrivende uden forudgående aftale

SMVdanmark har fået henvendelser fra erhvervsdrivende, der har fået tilsendt printerpatroner og andre varer uden at have indgået aftale om det. Henvendelserne beretter, at sælgerne af printerpatronerne påstår, at der er indgået aftale om køb af printerpatronerne og de kræver betaling for disse.
Påstår en sælger at der er indgået en aftale, er det sælger der har bevisbyrden for, at en sådan er indgået. I kan derfor forlange, at få fremsendt bevis for den påståede indgåede aftale, også selvom sælger modsætter sig dette. Hvis ikke de kan det, eksisterer der ikke en gyldig aftale. Det er ikke muligt for sælger, at binde Jer til en aftale I ikke har indgået ved at sende Jer en vare uden Jeres accept.

At blive bundet af en aftale uden at have accepteret denne kaldes for ”Negativ aftalebinding” og betyder at en part vil anse den anden parts tavshed for en (stiltiende) accept af en aftale Dette er som udgangspunkt ikke lovligt ifølge dansk aftaleret. Udgangspunktet for indgåelse af en bindende aftale forudsætter, at den anden part aktivt accepterer et tilbud. Se aftalelovens § 8 - læs mere her

Forsøg på negativ aftalebinding er vildledning og en overtrædelse af Markedsføringslovens § 3 - læs mere her
 

Det er i strid med vildledningsforbuddet at udsende varer og girokort / fakturaer, når disse lader modtageren tro, at denne er forpligtet til at betale, med mindre det tydeligt fremgår, at der er tale om et tilbud, som modtageren opfordres til at acceptere ved at betale det anførte beløb.
Modtager I en vare uden forudgående at have anmodet sælgeren herom, og skyldes dette ikke en fejl, er dette i strid med god markedsføringsskik i henhold til Markedsføringslovens § 1 - læs mere her


Hvad skal vi gøre, når vi har fået tilsendt en vare vi ikke har indgået aftale om?

Vi kan anbefale Jer at kontakte sælger og oplyse ham om, at I ikke har bestilt varen, og herefter opfordre sælgeren til at hente varen på den adresse varen er sendt til. Vi kan opfordre Jer til at fremsende et brev, hvori I anfægter at have bestilt den pågældende vare. I kan finde et standardbrev her
 

Hvem kan vi henvende os til?
I kan altid kontakte SMVdanmarks hotline mod annoncehajer på telefon 70 25 37 00. Her kan I få gratis juridisk rådgivning vedr. denne specifikke problematik.

I har også mulighed for, at indbringe en klage til Forbrugerombudsmanden, da han behandler sager om overtrædelse af visse bestemmelser i markedsføringsloven. En indbringelse af en klage for overtrædelse af ex. Markedsføringslovens § 3 kan medføre, at sælger idømmes straf i form af bøder.

Forbrugerombudsmanden kan også anmode politiet om at iværksætte politimæssig efterforskning, ligesom Forbrugerombudsmanden kan anmode anklagemyndigheden om at rejse tiltale. Hvis der rejses tiltale kan Forbrugerombudsmanden kræve, at sagen føres i retten af dennes medarbejdere.
I kan hente en skabelon som hjælp til udarbejdelsen af anmeldelse til Forbrugerombudsmanden her

Klagen skal sendes til:

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Eller pr. e-mail til: forbrugerombudsmanden@fs.dk
I kan læse mere om Forbrugerombudsmandens virke her

 Printerpatroner