Markedsføringslovens paragraf 1

Markedsføringslovens paragraf 1

§ 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.


Markedsføringslovens paragraf 1