Aftaleloven

Aftaleloven

Aftalelovens § 8: Har tilbudsgiveren erklæret, at han vil anse den anden parts tavshed for antagelse af tilbuddet, eller fremgår det i øvrigt af forholdet, at han ikke venter udtrykkeligt svar, er den anden part alligevel pligtig til, såfremt han vil antage tilbuddet, på forespørgsel at afgive erklæring derom. Undlader han dette er tilbuddet bortfaldet.


Aftaleloven